Komponenty závlahy:

Ovládacia jednotka : baterkové, interierové, exterierové ovládacie jednotky 

Čidlo zrážok:

 

Elektromagnetické ventily: 9V(baterkové) a 24V

 

 

Spojovací material: 

 
 

 

Potrubie HDPE, LDPE, SPX FLEX

 
 

 

Postrekovače: statické a rotačné

 

 

Trysky: rozprašovacie a rotačné

 
 

 

Elektromagnetické rozdeľovače:

 

Ventilové šachty a vodné zásuvky:

 
 

 

Navrtavacie pásy:

 
 

Kvapková závlaha(povrchová a podzemná), mikro závlaha, zavlažovacie rohože:

 
 
 

 

Filtrácia vody:

 
 

 

Čerpacia technika: ponorné a samonasávacie čerpadlá