Navrhovanie závlah

Predpokladom pre kvalitný a správne fungujúci automatický závlahový systém je odborne vypracovaný projekt, respektíve návrh závlahového systému. Našim zákazníkom ponúkame návrhy automatických závlahových systémov, pre záhrady ale aj väčšie plochy ako sú parky, námestia a centrá obcí, komerčné plochy, futbalové ihriská.V tejto oblasti spolupracujeme s partnermi ako sú záhradní či stavební architekti, architektonické štúdiá.

 

 • Vypracovanie návrhu

 • V prípade, že máte záujem o vypracovanie odborného návrhu automatického závlahového systému,  neváhajte nás kontaktovať, alebo nám rovno zašlite potrebné podklady pre vypracovanie návrhu a my vám ho vypracujeme vo formáte DWG alebo PDF spolu s cenovou ponukou realizácie.
 
 
 • Pre vypracovanie návrhu potrebujeme tieto informácie:

 • Rozmery pozemku – jednoduchým spôsobom načrtnite celkovú plochu v mierke, udajte rozmery  (minimálne 1 rozmer), vyznačte zavlažované a nezavlažované plochy ako trávnik, záhony, spevnené plochy, dom, bazén, altánok a podobne. 

       (V prípade ak nemáte nákres v mierke, chceme Vás poprosiť zaslať všetky rozmery pozemku aby sme si to vedeli prekresliť.)

 • Zdroj vody – odkiaľ bude zavlažovací systém čerpať vodu,či to bude studňa, vodovod alebo iný zdroj. Výdatnosť zdroja v l/s, atmosférický tlak v baroch. Ak už máte čerpadlo, tak potrebujeme poznať jeho typ, maximálny výkon a maximálnu tlakovú výšku.
 • Výškové prevýšenia na pozemku – ak je pozemok svahovitý, zapíšte do plôch jednotlivé aspoň približné výškové kóty.
 • Ostatné informácie – umiestnenie ovládacej jednotky, miesto napojenia na sieť 220V,umiestnenie čidla zrážok, umiestnenie šachty s ventilmi (ideálne do záhonu). V prípade záujmu o rýchlospojné ventily  pre manuálny odber vody nám taktiež špecifikujte miesto ich umiestnenia. Nezabudnite nám spomenúť, či máte záujem aj o mikrozávlahu záhonov. 
 • V prípade, že sa jedná o novostavbu a Vaša záhrada ešte nie je zrealizovaná budeme potrebovať projekt Vašej budúcej záhrady. Podklady nám, prosím pošlite naskenované vo formáte jpg, png, bmp, pdf alebo vo formáte dwg na našu emailovú adresu.
 
 

 

  •  
  • Cena za návrh

  • Cena za návrh a rozpočet automatického závlahového systému  bežnej záhrady rodinného domu s vypracovaním do 10 pracovných dní je 25€.
  • Táto čiastka Vám bude odpočítaná ak sa rozhodnete pre realizáciu nami.